Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ trái nghĩa trang 128 – 129 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 3. Điền các từ trái nghĩa thích hợp vào các thành ngữ sau:

– Chân cứng đá …

– Có đi có …

– Gần nhà … ngõ

– Mắt nhắm mắt …

– Chạy sấp chạy …

– Vô thưởng vô …

– Bên … bên khinh

– Buổi … buổi cái

– Bước thấp bước …

– Chân ướt chân …

Trả lời:

+ Chân cứng đá mềm

+ Vô thưởng vô phạt

+ Có đi có lại

+ Bên trọng bên khinh

+ Gần nhà xa ngõ

+ Buổi đực buổi cái

+ Mắt nhắm mắt mở

+ Bước thấp bước cao

+ Chạy sấp chạy ngửa

+ Chân ướt chân ráo.

(BAIVIET.COM)