Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh trang 114 – 118 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 3. Các văn bản khác nhau như tự sự, nghị luận, biểu cảm, miêu tả có cần yếu tố thuyết minh không? Vì sao?

Trả lời:

Các văn bản tự sự, nghị luận, biểu cảm cần tới yếu tố thuyết minh. Vì nhờ thuyết minh văn bản trở nên sáng tỏ, nội dung văn bản mang tính chính xác, khoa học.

(BAIVIET.COM)