Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng nghĩa trang 113 – 117 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 3. Tìm một số từ địa phương đồng nghĩa với từ toàn dân (phổ thông).

Mẫu: heo – lợn.

Trả lời:

  • Bao diêm – hộp quẹt
  • Cha – tía – ba
  • Quả dứa – trái thơm
  • Bà ấy – bả
  • Vô – vào

(BAIVIET.COM)