Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Nói giảm nói tránh trang 107 – 109 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 3. Khi chê trách một điều gì, để người nghe dễ tiếp nhận, người ta thường nói giảm nói tránh bằng cách phủ định điều ngược lại với nội dung đánh giá. Chẳng hạn, đáng lẽ nói “Bài thơ của anh dở lắm” thì lại bảo “Bài thơ của anh chưa được hay lắm”. Hãy vận dụng cách nói giảm nói tránh như thế để đặt năm câu đánh giá trong những trường hợp khác nhau.

Trả lời:

1. Cậu hôm nay mặc áo quần lòe loẹt quá!

→ Hôm nay cậu mặc quần áo hơi màu mè.

2. Cái xe của cậu như đồ nhôm nhựa.

→ Cái xe của cậu nước sơn hơi bị mờ.

3. Bài văn của cậu viết dở lắm.

→ Bài văn của cậu viết chưa hay lắm.

4. Con đã làm sai rồi.

→ Con đã làm chưa được đúng.

5. Thái độ của anh bất lịch sự quá!

→ Thái độ của anh hơi quá mức đấy.

(BAIVIET.COM)