Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ trang 108 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 3: Chữa lại các câu văn sau cho hoàn chỉnh.

– Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

– Với câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

– Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Trả lời:

Cách chữa chung cho loại lỗi này là bỏ các quan hệ từ để khôi phục chủ ngữ cho câu. Có thể sửa:

– Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

– Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

– Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

(BAIVIET.COM)