Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trang 97 – 102 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Hãy lựa chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để đưa vào chỗ trống trong các câu văn, câu thơ sau và giải thích lí do lựa chọn từ đó.

a) “Nhật kí trong tù” /…/ một tấm lòng nhớ nước.

(Theo Hoài Thanh)

(biểu hiện, phản ánh, thấm đượm, canh cánh, bộc lộ,…)

b)

Ta tha thiết tự do dân tộc
Không chỉ vì một dải đất riêng
Kẻ đã /…/ trên mình ra thuốc độc
/…/ màu xanh cả Trái Đất thiêng.

(Theo Tố Hữu)

– Dòng 3 (gieo, vãi, phun, rắc)
– Dòng 4 (hủy, diệt, tiêu, triệt, giết)

Trả lời:

a) Chọn: từ “canh cánh” hoặc “thấm đượm”.

Lý do: câu văn này mang sắc thái biểu cảm. Những từ còn lại mang đậm chất nghị luận nên đưa vào không hợp lý.

b)

– Dòng 3 (gieo, vãi, phun, rắc) ⇒ chọn “rắc”.

– Dòng 4 (hủy, diệt, tiêu, triệt, giết) ⇒ chọn “giết”

Lý do: phù hợp với ngữ cảnh, ý nghĩa biểu đạt và ý thơ.

BAIVIET.COM