Giải câu 3 – Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tập làm thơ tám chữ trang 148 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Đoạn thơ sau trong bài tựu trường của Huy Cận đã bị chép sai ở câu thứ ba. Hãy chỉ ra chỗ sai, nói lí do và thử tìm cách sửa lại cho đúng.

Giờ nao nức của một thời trẻ dại
Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương!
Những chàng trai mười lăm tuổi rộn rã,
Rương nho nhỏ với linh hồn bằng ngọc.

Trả lời:

Sai từ rộn rã.

Sửa: thay từ rộn rã bằng từ vào trường.

(BAIVIET.COM)