Giải câu 3 – Lượt lời trong hội thoại (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Lượt lời trong hội thoại (Trang 102 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Hội thoại (tiếp theo) trang 102 – 107 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài

Vì sao Hồng không cắt lời người cô khi bà nói những điều Hồng không muốn nghe?

Trả lời:

Hồng không cắt lời người bà cô vì cậu hiểu tâm địa độc ác của bà ta, ậu ý thức được vai nói của mình ( vai dưới không được xúc phạm hay tỏ ra bất kính với người trên.

(BAIVIET.COM)