Giải câu 3 – Liên kết câu và liên kết đoạn văn (trang 111 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Trang 111 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 109 – 111 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Nêu rõ sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn em viết về truyện ngắn Bến quêcủa Nguyễn Minh Châu.

Trả lời:

Đoạn văn Bài tập 2 Phần I:

Truyện ngắn, Nguyễn Minh Châu là một cây bút xuất sắc với nhiều truyện tiêu biểu. Bến quê là một trong những tác phẩm đó, được xuất bản vào năm 1985. Câu chuyện kể về Nhĩ – một người đã từng đi khắp các xó xỉnh trên thế giới nhưng đến cuối đời lại vì bệnh tật mà nằm liệt giường. Trong những ngày cuối cuộc đời, Nhĩ mới nhận ra những giá trị sâu sắc mà bình dị, giản đơn của cuộc sống.

– Liên kết về mặt nội dung: nội dung trong các câu trong đoạn về nói về 2 chủ đề muốn đề cập tới là tác giả Nguyễn Minh Châu và tác phẩm Bến quê.

⇒ Nội dung của đề bài được làm một cách cụ thể, không lạc đề, nội dung các câu đều nhằm giới thiệu tác phẩm Bến quê.

– Liên kết về hình thức: Các câu văn được liên kết với nhau

+ Phép thế: “một trong những tác phẩm đó” thế cho “nhiều truyện tiêu biểu” “câu chuyện” thể cho “Bến quê”

+ Phép lặp: lặp từ “Nhĩ”

(BAIVIET.COM)