Giải câu 3 Lập luận trong đời sống (Trang 33 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 3 Lập luận trong đời sống (Trang 33 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận trang 32 – 34 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 3. Viết tiếp kết luận cho các luận cứ sau nhằm thể hiện tư tưởng, quan điểm của người nói.

a) Ngồi mãi ở nhà chán lắm…
b) Ngày mai đã thi rồi mà bài vở còn nhiều quá…
c) Nhiều bạn nói năng thật khó nghe…
d) Các bạn đã lớn rồi, làm anh làm chị chúng nó…
e) Cậu này ham đá bóng thật…

Trả lời:

a. Ngồi mãi ở nhà chán lắm phải ra ngoài

b. Ngày mai đã thi rồi mà bài vở còn nhiều quá phải học thôi

c. Nhiều bạn nói năng thật khó nghe khiến cho người khác khó chịu

d. Các bạn đã lớn rồi, làm anh làm chị chúng nó cho nên phải làm gương cho các em.

e. Cậu này ham bóng đá thật chẳng chịu chơi môn khác.

(BAIVIET.COM)