Giải câu 3 (Trang 131 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định (Trang 131 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt trang 130 – 133 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Hãy đặt câu cảm thán chứa một trong những từ như vui, buồn, hay, đẹp,…

Trả lời:

– Chao ôi buồn!

– Đẹp tuyệt vời!

– Hay tuyệt cú mèo!

– Ôi! Vui quá!

(BAIVIET.COM)