Giải câu 3 – Đặc điểm của văn bản báo cáo (Trang 134 – 135 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu 3 – Đặc điểm của văn bản báo cáo (Trang 134 – 135 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản báo cáo trang 134 – 135 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết báo cáo?

a) Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan một di tích lịch sử nổi tiếng theo tinh thần tự nguyện, tất cả các bạn trong lớp đều muốn tham gia.

b) Gần cuối năm học, Ban Giám hiệu cần biết tình hình học tập, sinh hoạt và công tác của lớp trong hai tháng cuối năm.

c) Do bố mẹ thay đổi nơi công tác, em phải chuyển đến học một trường tại chỗ ở mới.

Trả lời:

Tình huống phải viết báo cáo: (b).

(BAIVIET.COM)