Giải câu 3 đặc điểm của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 3 đặc điểm của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu trang 39 – 40 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 3. Có thể chuyển các trạng ngữ nói trên sang những vị trí nào trong câu?

Trả lời:

– Trạng ngữ có thể nằm ở đầu câu: Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.

– Trạng ngữ nằm ở cuối câu: Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.

– Trạng ngữ có thể nằm ở giữa câu: Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.

(BAIVIET.COM)