Giải câu 3 – Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn có từ LÀ trang 114 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 3: Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định thích hợp cho sau đây điền vào trước vị ngữ của các câu trên: không, không phải, chưa, chưa phải.

Trả lời:

a) Bà đỡ Trần (không) là người huyện Đông Triều.

b) Truyền thuyết (không phải) là loại truyện dân gian kể về nhân vật… kì ảo.

c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô (không phải )là ngày trong trẻo, sáng sủa.

d) Dế Mèn trêu chị Cốc (chưa phải) là dại.

(BAIVIET.COM)