Giải câu 3 – Đặc điểm của câu ghép (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Đặc điểm của câu ghép (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Câu ghép trang 111 – 114 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Trình bày kết quả phân tích ở hai bước trên vào bảng theo mẫu sau:

Kiểu cấu tạo câuCâu cụ thể
Câu có một cụm C – V
Câu có hai hoặc nhiều cụm C – VCụm C-V nhỏ nằm trong cụm C – V lớn
Các cụm C – V không bao chứa nhau

Trả lời:

Kiểu cấu tạo câuCâu cụ thể
 Câu có một cụm C – V Mẹ tôi âu yếm … dài và hẹp.
 Câu có hai hoặc nhiều cụm C – V Cụm C-V nhỏ nằm trong cụm C – V lớn Tôi quên thế nào được…
 Các cụm C – V không bao chứa nhau Cảnh vật xung quanh tôi… hôm nay tôi đi học.

(BAIVIET.COM)