Giải câu 3 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 127 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 127 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn) trang 126 – 127 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Trình bày những điều đã tìm hiểu được bằng một văn bản dài không quá một trang. Có thể dùng bất cứ kiểu văn bản nào và bất cứ phương thức biểu đạt nào.

Trả lời:

Đoạn văn mẫu:

Trong những năm gần đây, thực hiện theo chính sách kế hoạch hóa gia đình, ở địa phương em dân số đã không còn tăng nhanh như trước . Hiện nay, mỗi gia đình chỉ sinh 1-2 con, không còn tình trạng sinh đẻ không có kế hoạch. Điều đó đã khiến cho chất lượng cuộc sống tăng lên đáng kể. Dân số ổn định đồng nghĩa với việc người dân có điều kiện làm ăn kinh tế, ít con nên cũng có thời gian chăm sóc các con nhiều hơn. Các bệnh viện, trường học cũng đáp ứng được nhu cầu với chất lượng tốt nhất. Như vậy, ta thấy được những lợi ích của việc giảm thiểu gia tăng dân số.

(BAIVIET.COM)