Giải câu 3 Chủ Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu 3 Chủ ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần chính của câu trang 93 – 95 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Phân tích cấu tạo của chủ ngữ trong các câu đã dẫn ở phần I, phần

Trả lời:

Chủ ngữ:

a. Tôi

b. Chợ Năm Căn

c. Cây tre

(BAIVIET.COM)