Giải câu 3 Chủ đề của văn bản (Trang 12 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 3 Chủ đề của văn bản (Trang 12 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tính thống nhất về chủ đề của văn bản trang 12 – 13 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 3. Từ các nhận thức trên, em hãy cho biết: Chủ đề của văn bản là gì?

Trả lời:

Chủ đề của văn bản bản chính là đối tượng mà văn bản đề cập và thể hiện

(BAIVIET.COM)