Giải câu 3 – Câu trần thuật đơn là gì ? (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Câu trần thuật đơn là gì ? (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn trang 101 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 3: Xếp các câu trần thuật nói trên thành hai loại:

– Câu do một cặp chủ ngữ – vị ngữ (một cụm C – V) tạo thành.

– Câu do hai hoặc nhiều cụm C – V sóng đôi tạo thành.

Trả lời:

– Câu do 1 cặp chủ vị tạo thành:

+ Tôi đã hếch răng lên xì một hơi rõ dài

+ Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:

+ Tôi về không một chút bận tâm

– Câu do 2 cặp chủ vị tạo thành:

+ Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được.

(BAIVIET.COM)