Giải câu 3 – Cách so sánh (trang 80 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Cách so sánh (Trang 80 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thao tác lập luận so sánh trang 79 – 81 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Mục đích của sự so sánh đó?

Trả lời:

Mục đích so sánh: Chỉ ra ảo tưởng của hai quan niệm trên để làm nổi bật cái đúng của Ngô Tất Tố: Người nông dân đứng lên chống lại kẻ bóc lột mình, áp bức mình. Đây là so sánh có tính chất tương phản.

(BAIVIET.COM)