Giải câu 3 – Cách nối các vế câu (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Cách nối các vế câu (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Câu ghép trang 111 – 114 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Dựa vào những kiến thức đã học ở các lớp dưới, hãy nêu thêm ví dụ về cách nối các vế câu trong câu ghép.

Trả lời:

Một số ví dụ khác:

– Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp (Trong lòng mẹ – Nguyên Hồng) → nối bằng dấu phẩy.

– Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc (Lão Hạc – Nam Cao) → nối bằng từ “Nhưng”, “và” và dấu phẩy.

(BAIVIET.COM)