Giải câu 3 – Các loại phó từ (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Các loại phó từ (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Phó từ trang 12 – 15 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Kể thêm những phó từ mà em biết thuộc mỗi loại nói trên.

Trả lời:

– Phó từ bổ sung ý nghĩa thời gian: sẽ, sắp

– Phó từ bổ sung ý nghĩa khả năng: có thể

– Phó từ bổ sung ý nghĩa tần số: Thường, thỉnh thoảng, luôn luôn…

(BAIVIET.COM)