Giải câu 3 Các kiểu so sánh (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu 3 Các kiểu so sánh (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài So sánh (Tiếp theo) trang 42 – 44 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Tìm thêm những từ ngữ chỉ ý so sánh ngang bằng hoặc không ngang bằng.

Trả lời

– Những từ ngữ so sánh ngang bằng khác: bao nhiêu… bấy nhiêu, tựa như, chừng như

– Những từ ngữ so sánh hơn kém khác: chưa được, chẳng là

(BAIVIET.COM)