Giải câu 3 – Các kiểu liệt kê (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Các kiểu liệt kê (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Liệt kê trang 104 – 106 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Từ việc giải hai bài tập trên, hãy trình bày kết quả phân loại phép liệt kê bằng sơ đồ hoặc bảng phân loại.

Trả lời:

+ Phân loại theo cấu tạo: Liệt kê theo cặp, liệt kê không theo cặp.

+ Phân loại theo ý nghĩa: Liệt kê tăng tiến, liệt kê không tăng tiến.

(BAIVIET.COM)