Giải câu 3 – Các kiểu ẩn dụ (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Các kiểu ẩn dụ (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Ẩn dụ trang 69 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 3: Từ những ví dụ đã phân tích ở các phần I và II, hãy nêu lên một số kiểu tương đồng giữa các sự vật, hiện tượng thường được sử dụng để tạo phép ẩn dụ.

Trả lời:

– Ẩn dụ dựa vào sự tương đồng về hình thức giữa các sự vật, hiện tượng (ẩn ạu hình thức). Ví dụ: lửa hồng – “màu đỏ”.

– Ẩn dụ dựa vào sự tương đồng về cách thức thực hiện hành động (ẩn dụ cách thức). Ví dụ: thắp – “nở hoa”.

Ẩn dụ dựa vào sự tương đồng về phẩm chất giữa các sự vật, hiện tượng (ẩn dụ phẩm chất). Ví dụ: Người Cha – Bác Hồ.

Ẩn dụ dựa vào sự tương đồng về cảm giác (ẩn dụ chuyển đổi cảm giác). Ví dụ (nắng) giòn tan – (nắng) to, rực rỡ.

(BAIVIET.COM)