Giải câu 3 – Các hình thức hoạt động ngoài giờ học (Trang 103 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Các hình thức hoạt động ngoài giờ học (Trang 103 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam trang 100 – 103 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Viết một bài thu hoạch về những vấn đề tâm đắc nhất của bản thân sau khi học xong phần văn học dân gian.

Trả lời:

Học sinh tự làm theo cảm nhận

(BAIVIET.COM)