Giải câu 3 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Quá trình tạo lập văn bản trang 46 – 48 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Sau khi đã xác định được bốn vấn đề đó, cần phải làm những việc gì để viết được văn bản?

Trả lời:

Sau khi đã xác định được bốn vấn đề đó, cần phải tìm ý và sắp xếp ý dể có một bố cục rành mạch, hợp lí, thể hiện đúng định hướng trên.

(BAIVIET.COM)