Giải câu 3 Bài 3 trang 33 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 3 Trang 33 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Đề bài câu 3 Trang 33 SGK Tin học lớp 12:

Có những chế độ nào làm việc với các đối tượng?

Lời giải câu 3 Trang 33 SGK Tin học lớp 12:

* Có hai chế độ chính làm việc với các đối tượng:

1. Chế độ thiết kế (Design View): Dùng để tạo mới hoặc thay đổi cấu trúc bảng, mẫu hỏi, thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo.

giai-cau-3-bai-3-trang-33-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an

2. Chế độ trang dữ liệu (Datasheet View): Dùng để hiển thị dữ liệu dạng bảng, cho phép xem, xóa hoặc thay đổi dữ liệu đã có.

giai-cau-3-bai-3-trang-33-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-1

BAIVIET.COM