Giải câu 2 – Từ tượng thanh và từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Từ tượng thanh và từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 146 – 148 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Tìm những tên loài vật là từ tượng thanh.

Trả lời:

Những tên loài vật là từ tượng thanh: tu hú, tắc kè, chim chích chòe,…

(BAIVIET.COM)