Giải câu 2 – Trợ từ (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 2 – Trợ từ (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Trợ từ, thán từ trang 69 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2: Các từ những và có trong các câu ở mục 1 đi kèm từ ngữ nào trong câu và biểu thị thái đọ gì của người nói đối với sự việc?

Trả lời:

Các từ “những” và “có” đều đi kèm cụm từ “hai bát cơm” nhằm biểu thị mức độ đánh giá, nhấn mạnh biểu thị sự vật, sự việc được nói đến trong câu.

(BAIVIET.COM)