Giải câu 2 (Trang 94 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 94 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2) – Phần soạn bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu trang 89 – 96 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Đọc kĩ đoạn đầu tác phẩm từ “Do sức ép của công luận” đến “Phan Bội Châu vẫn bị giam trong tù” và trả lời các câu hỏi sau:

a) Va-ren đã hứa gì về vụ Phan Bội Châu?

b) Thực chất của lời hứa đó là gì?

Cụm từ “nửa chính thức hứa” và câu hỏi của tác giả “giả thử cứ cho rằng […] sẽ “chăm sóc” vụ ấy vào lúc nào và ra làm sao” có ý nghĩa gì trong việc bộc lộ thực chất lời hứa của Va-ren?

Trả lời:

a) Do sức ép công luận Pháp, Đông Dương, Va-ren hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội Châu.

b) Thực chất đó là lời dối trá nhằm trấn an công luận, nhân dân Việt Nam đang đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.

– Van-ren hứa một cách “nửa chính thức”: hứa ỡm ờ, hứa không nhất thiết phải thực hiện.

– Tác giả đặt câu hỏi: “giả thử… và ra làm sao” là sự nhận rõ bản chất, bộ mặt thật của tên quan thực dân lừa lọc.

+ Vì: Trong quá trình cai trị bọn thực dân vơ vét, bóc lột tàn tệ, chúng lấy người dân làm bia đỡ đạn.

+ Chúng hứa rất nhiều nhưng không thực hiện.

(BAIVIET.COM)