Giải câu 2 (Trang 91 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 91 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) trang 91 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Hàm ý trong câu nói nào của chị Dậu rõ hơn? Vì sao chị Dậu phải nói rõ hơn như vậy? Chi tiết nào trong đoạn trích cho thấy cái Tí đã hiểu hàm ý trong câu nói của mẹ?

Trả lời:

Hàm ý trong câu thứ hai rõ hơn. Chị Dậu phải nói rõ hơn vì cái Tí vẫn còn chưa hiểu hết hàm ý ẩn trong câu trước. Cái Tí đã hiểu hàm ý trong câu nói của mẹ thể hiện ở thái độ “giãy nảy”, “liệng của khoai vào rổ và òa lên khóc” của cái Tí và câu nói “U bán con thật đấy ư?…”

(BAIVIET.COM)