Giải câu 2 (trang 86 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 86 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học trang 91 – 93 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Từ các đề bài và kết quả thảo luận, anh (chị) hãy cho biết đối tượng và nội dung của bài nghi luận về một ý kiến bàn về văn học.

Trả lời:

– Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học sử, lí luận văn học, về tác phẩm văn học….

– Việc nghị luận về một ý kiến bàn về văn học thường tập trung vào việc giải thích, nếu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với văn học và đời sống.

– Cách làm dạng bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học:

a) Mở bài: 

  • Dẫn dắt vấn đề.
  • Nêu xuất xứ và trích dẫn ý kiến.
  • Giới hạn phạm vi tư liệu.

b) Thân bài:

– Giải thích, làm rõ vấn đề:

  • Giải thích, cắt nghĩa các từ, cụm từ có nghĩa khái quát hoặc hàm ẩn trong đề bài. Để tạo chất văn, gây hứng thú cho người viết, những đề văn thường có cách diễn đạt ấn tượng, làm lạ hóa những vấn đề quen thuộc. Nhiệm vụ của người làm bài là phải tường minh, cụ thể hóa những vấn đề ấy để từ đó triển khai bài viết.
  • Sau khi cắt nghĩa các từ ngữ cần thiết cần phải giải thích, làm rõ nội dung của vấn đề cần bàn luận. Thường trả lời các câu hỏi: Ý kiến trên đề cập đến vấn đề gì? Câu nói ất có ý nghĩa như thế nào?

– Bàn bạc, khẳng định vấn đề. Có thể lập luận theo cách sau:

  • Khẳng định ý kiến đó đúng hay sai? Mức độ đúng sai như thế nào?
  • Lí giải tại sao lại nhận xét như thế? Căn cứ vào đâu để có thể khẳng định được như vậy?
  • Điều đó được thể hiện cụ thể như thế nào trong tác phẩm, trong văn học và trong cuộc sống?

– Mở rộng, nâng cao, đánh giá ý nghĩa của vấn đề đó với cuộc sống, với văn học.

c) Kết bài:

  • Khẳng định lại tính chất đúng đắn của vấn đề.
  • Rút ra những điều đáng ghi nhớ và tâm niệm cho bản thân từ vấn đề.

(BAIVIET.COM)