Giải câu 2 Trang 8 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 2 Trang 8 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Liêm khiết

Đề bài câu 2 Trang 8 SGK GDCD lớp 8:

Em tán thành hay không tán thành với những việc làm nào sau đây? Vì sao?

a) Bạn Bích đến xin cô giáo nâng điểm môn Toán cho mình.

b) Sắp có đợt tuyển người vào làm việc ở cơ quan do ông Lâm làm Giám đốc. Ai mang quà cáp đến biếu, ông Lâm đều không nhận.

c) Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một số cây lấy gỗ để bán.

d) Nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn nhặt được ví tiền của khách để quên, đã mang trả lại cho khách.

Lời giải câu 2 Trang 8 SGK GDCD lớp 8:

Em không tán thành với tất cả cách xử sự ở tình huống (a), (c) vì chúng đều biểu hiện những khía cạnh khác nhau của sự không liêm khiết.

(BAIVIET.COM)