Giải câu 2 (Trang 79 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 79 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung) trang 79 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Vì sao có thể đặt nhan đề cho đoạn trích là Hồi trống Cổ Thành?

Trả lời:

Trong đoạn trích này, “hồi trống Cổ Thành” trở thành một biểu tượng nghệ thuật. Nó có ý nghĩa:

– Biểu dương tính trung nghĩa của Trương Phi.

– Ca ngợi tình nghĩa anh em của Lưu, Quan, Trương.

– Hồi trống thách thức, minh oan và đoàn tụ anh em.

(BAIVIET.COM)