Giải câu 2 (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 77 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra trang 75 – 78 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Cụm từ nửa như có nửa như không (bán vô bán hữu) có nghĩa là gì?Hãy hình dung quang cảnh được gợi lên ở câu thơ thứ hai này.

Trả lời:

Cụm từ bán vô bán hữu (nửa như có nửa như không) có nghĩa là phong cảnh mờ ảo; vừa như có lại như không; vừa thực lại vừa hư. Quang cảnh gợi lên ở đây là làng xóm đang mờ trong sương khói. Cảnh có nét thực nhưng lại có nét ảo. Chính điều này tạo nên sự mơ màng, nên thơ rất độc đáo của câu thơ.

(BAIVIET.COM)