Giải câu 2 (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu 2 (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý trang 75 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Câu nói thứ hai của anh thanh niên có ẩn ý gì không?

Trả lời:

Câu nói – Ô! Cô còn quên chiếc mùi xoa đây này! Không chứa ẩn ý, là câu mang nghĩa tường minh.

(BAIVIET.COM)