Giải câu 2 Bài 11 Trang 75 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 2 Trang 75 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Đề bài câu 2 Trang 75 SGK GDCD lớp 10:

Vì sao người có lương tâm được xã hội đánh giá cao?

Lời giải câu 2 Trang 75 SGK GDCD lớp 10:

Người có lương tâm được xã hội đánh giá cao vì:

– Người có lương tâm sẽ tự tin vào bản thân hơn và phát huy được tính tích cực trong hành vi của mình góp phần phát triển xã hội.

– Họ biết điều chỉnh hành vi cho phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, biết ăn năn, sửa chữa lỗi lầm của mình và biết sống vì người khác, luôn giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn mà không cần điều kiện.

BAIVIET.COM