Giải câu 2 (trang 74 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 74 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng trang 74 – 75 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Các từ có nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ thể người (đầu, chân, tay, miệng, óc, tim,…) có thể chuyển nghĩa để chỉ cả con người. Hãy đặt câu với mỗi từ đó theo nghĩa chỉ cả con người.

Mẫu:

tay → – Bạc tình nổi tiếng lầu xanh,

Một tay chôn biết mấy cành phù dung.

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

– Đó là một tay bóng bàn cừ khôi ở lớp tôi.

Trả lời:

Đặt câu với các từ chỉ bộ phận cơ thể người (tay, chân, mặt, miệng,…) mang nghĩa chỉ cả con người:

– Nhờ sự chăm chỉ và cống hiến hết mình trong học tập cũng như trong các hoạt động Đoàn thể, anh ấy đã trở thành gương mặt tiêu biểu của trường.

– Một mình bác ấy làm việc để nuôi bốn miệng ăn.

– Anh ấy là một chân trụ vững chắc của cả đội bóng.

(BAIVIET.COM)