Giải câu 2 (Trang 70 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 70 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh trang 70 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Anh (chị) hãy nêu cách tóm tắt một văn bản thuyết minh.

Trả lời:

Các bước tóm tắt một văn bản thuyết minh

– Xác định mục đích và yêu cầu tóm tắt.

– Đọc kĩ văn bản gốc để tìm dữ liệu, có thể gạch dưới những ý quan trọng, lướt qua những tư liệu, số liệu không quan trọng.

– Diễn đạt nội dung tóm tắt thành câu, đoạn và bài đáp ứng yêu cầu của văn bản.

(BAIVIET.COM)