Giải câu 2 (Trang 67 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 67 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập văn nghị luận trang 67 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 2: Nêu tóm tắt những nét đặc sắc nghệ thuật của mỗi bài nghị luận đã học.

Trả lời:

Những nét đặc sắc nghệ thuật của mỗi bài:

– Tinh thần yêu nước của nhân dân ta: Mẫu mực về lập luận, bố cục và cách dẫn chứng

– Sự giàu đẹp của tiếng Việt:

+ Bố cục mạch lạc.

+ Chứng minh kết hợp giải thích.

+ Luận cứ xác đáng, giàu sức thuyết phục.

– Đức tính giản dị của Bác Hồ

+ Dẫn chứng cụ thể, xác thực.

+ Chứng minh kết hợp giải thích và bình luận, biểu cảm.

– Ý nghĩa văn chương

+ Trình bày những vấn đề phức tạp một cách ngắn gọn, giản dị, sáng sủa.

+ Giải thích kết hợp với bình luận.

+ Văn giàu hình ảnh.

(BAIVIET.COM)