Giải câu 2 (trang 66 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 66 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố trang 66 – 67 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Phân tích giá trị nghệ thuật của các thành ngữ in đậm (về tính hình tượng, tính biểu cảm, tính hàm súc) trong các câu thơ sau:

– Người nách thước kẻ tay đao,

Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.

– Một đời được mấy anh hùng,

Bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi

– Đội trời đạp đất ở đời

Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông…

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Trả lời:

Người nách thước, kẻ tay đao,

Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi

Thành ngữ Đầu trâu mặt ngựa thể hiện sự hung bạo, sự vô lại, vô tổ chức của bọn quan quân khi chúng kéo đến nhà Thúy Kiều trong khi gia đình nàng bị vu oan.

Một đời được mấy anh hùng

Bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi

Thành ngữ Cá chậu chim lồng biểu hiện cảnh sống chật hẹp, mất tự do tuy bề ngoài có vẻ hào nhoáng, hoa mĩ.

Đội trời đạp đất ở đời

Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông

Thành ngữ Đội trời đạp đất thể hiện sự ngang tàng, ý chí và lối sống tự do,không chịu khuất phục bất cứ uy quyền của Từ Hải.

(BAIVIET.COM)