Giải câu 2 Bài 17 Trang 65 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 2 Trang 65 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

Đề bài câu 2 Trang 65 SGK GDCD lớp 9:

Hãy nêu những việc em và các bạn có thể làm để thực hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Lời giải câu 2 Trang 65 SGK GDCD lớp 9:

– Tích cực rèn luyện sức khoẻ, tham gia luyện tập quân sự;

– Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự, trị an ở nơi cư trú và trong trường học;

– Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa ở địa phương;

– Tuyên truyền, phát hiện những âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực phản động thù địch.

BAIVIET.COM