Giải câu 2 Bài 16 Trang 59 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 2 Trang 59 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

Đề bài câu 2 Trang 59 SGK GDCD lớp 9:

Em tán thành quan điểm nào dưới đây ? Vì sao ?

a) Chỉ cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước ;

b) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người ;

c) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của mọi công dân.

Lời giải câu 2 Trang 59 SGK GDCD lớp 9:

Em tán thành với quan điểm (c), bởi vì công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và công dân có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan, tố chức nhà nước.

BAIVIET.COM