Giải câu 2 (Trang 54 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 54 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Tiểu sử tóm tắt trang 54 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Đọc lại văn bản “Lương Thế Vinh” và cho biết:

– Bài viết gồm những nội dung nào? Chúng được sắp xếp ra sao?

– Những lưu ý khi viết phần đánh giá về người được viết tiểu sử tóm tắt (nội dung, mức độ và cách đánh giá)?

Trả lời:

– Bài viết gồm những nội dung: Thân thế, phẩm chất con người (trí tuệ, tấm lòng với nhân dân, đất nước…), đánh giá về Lương Thế Vinh.

– Những lưu ý khi viết phần đánh giá về người được viết tiểu sử tóm tắt:

+ Nội dung ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, tiêu biểu.

+ Mức độ đánh giá khách quan, đúng mực, có sức thuyết phục.

(BAIVIET.COM)