Giải câu 2 Trang 53 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 2 Trang 53 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

Đề bài câu 2 Trang 53 SGK GDCD lớp 8:

Khi phương tiện thông tin đại chúng đăng các thông tin về dự thảo Luật Giáo dục, nhiều học sinh muốn phát biểu ý kiến, quan điểm của mình, nhưng các bạn còn ngại không biết học sinh có được phép góp ý, phát biểu không và thực hiện bằng cách nào.

Em hãy chỉ ra một phương án giúp các bạn.

Lời giải câu 2 Trang 53 SGK GDCD lớp 8:

– Học sinh được phép góp ý và phát biểu bằng cách:

+ Trực tiếp phát biểu tại các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của công dân vào dự thảo luật.

+ Viết thư đóng góp ý kiến gửi cơ quan soạn thảo luật…

(BAIVIET.COM)