Giải câu 2 (Trang 50 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 50 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập) trang 50 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Tìm trong hai câu dưới đây những cặp từ ngữ trái nghĩa phân biệt đặc điểm của thời gian vật lí với đặc điểm của thời gian tâm lí, giúp cho hai câu ấy liên kết chặt chẽ với nhau.

Thời gian vật lí vô hình, giá lạnh, đi trên một con đường thẳng tắp, đều đặn như một cái máy (tuyệt hảo bởi vì không bao giờ hư), tạo tác và phá hủy mọi sinh vật, mọi hiện hữu. Trong khi đó, thời gian tâm lí lại hữu hình, nóng bỏng, quay theo một hình tròn, lúc nhanh lúc chậm với bao nhiêu kỉ niệm nhớ thương về dĩ vãng, cũng như bao nhiêu dự trù lo lắng cho tương lai.

(Thời gian là gì?, trong tạp chí Tia sáng)

Trả lời:

Các cặp từ ngữ trái nghĩa:

Thời gian vật líThời gian tâm lí
vô hìnhHữu hình
giá lạnhnóng bỏng
thẳng tắpHình tròn
đều đặnlúc nhanh lúc chậm

– Đoạn văn có chủ đề là phân biệt thời gian vật lí và thời gian tâm lí. Trong sự diễn đạt đặc điểm của hai loại thời gian, mối liên hệ giữa các cặp từ trái nghĩa tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa hai câu văn.

(BAIVIET.COM)