Giải câu 2 Bài 14 Trang 50 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 2 Trang 50 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Đề bài câu 2 Trang 50 SGK GDCD lớp 9:

Hà, 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Hà có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây?

a) Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước ;

b) Xin làm hợp đồng tại Qáàc cơ sở sản xuất kinh doanh ;

c) Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công ;

d) Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.

Lời giải câu 2 Trang 50 SGK GDCD lớp 9:

Hà mới 16 tuổi, do đó Hà chỉ có thể tìm việc làm bằng hai cách:

– (b) Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh;

– (c) nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.

BAIVIET.COM