Giải câu 2 (Trang 49 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 49 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh trang 49 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 2: Lập dàn bài:

a) Mở bài: Nêu vai trò quan trọng của lí tưởng, ý chí và nghị lực trong cuộc sống mà câu tục ngữ đã đúc kết. Đó là một chân lí.

b) Thân bài (phần chứng minh)

c) Kết bài: Mọi người nên tu dưỡng ý chí, bắt đầu từ những việc nhỏ, để khi ra đời làm được việc lớn.

Trả lời:

– Mở bài: nêu vai trò quan trọng của ý chí và nghị lực trong cuộc sống.

– Thân bài: chứng minh cụ thể

+ Xét về lí lẽ

+ Xét về thực tế

– Kết bài: Bài học rút ra.

(BAIVIET.COM)