Giải câu 2 (Trang 49 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 49 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu) trang 49 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Trong hoàn cảnh đó tâm trạng, tình cảm của tác giả như thế nào?

Trả lời:

Trong hoàn cảnh đó, tâm trạng và tình cảm của tác giả:

– Tâm trạng của tác giả: Đau buồn, xót thương trước cảnh nước mất nhà tan.

– Thái độ của tác giả: Căm thù giặc xâm lược. Mong mỏi có người hiền tài đứng lên đánh đuổi thực dân, cứu đất nước thoát khỏi nạn này.

(BAIVIET.COM)